KEO CÁC LOẠI

PHỤ LIỆU KHÁC

thông tin liên hệ
Nguyễn Xuân Chi Phước
Nhân Viên Kinh Doanh
0908 383 275 - (08) 38151897

KEO CÁC LOẠI

Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Vải
Keo Mùng Gân Nhuyễn
Keo Mùng Gân Nhuyễn
Keo Mùng Thun 4 Chiều
Keo Mùng Thun 4 Chiều
Keo Giấy Tráng Bóng
Keo Giấy Tráng Bóng
Keo Giấy Hột
Keo Giấy Hột
Keo Dựng Giấy
Keo Dựng Giấy
Keo Dựng Giấy
Keo Dựng Giấy
Keo Tan 0.9cm
Keo Tan 0.9cm
Keo Tan 1cm
Keo Tan 1cm
Keo Tan 4cm
Keo Tan 4cm
Keo Tan
Keo Tan

PHỤ LIỆU KHÁC

Vải Lót Không Dệt
Vải Lót Không Dệt
Vải lót kate màu
Vải lót kate màu
Vải lót kate mộc
Vải lót kate mộc
Vải lót ko dệt
Vải lót ko dệt